Chronische ziekte

Het domein van chronisch ongemak, chronische pijn en ziekte veroorzaakt door een povere geestelijke gezondheid ligt in de voorhoede van het type ziekte dat we nu oplossen door de toepassing van het HMP©.

Gebruik makend van het concept “the Screen”, uniek ontwikkeld door Matt Hudson, zijn wij in staat om (in sommige gevallen) in één enkele sessie mensen uit hun staat van chronische pijn te halen.

Dit lijkt ongeloofwaardig, en toch, wanneer je de theorie van the Screen en zijn effect op het Brein aanvaardt, zoals Body Mind Workers doen, wordt het zeer duidelijk hoe dit kan.

De onbewuste respons die geactiveerd wordt door een Emotional Memory Image (EMI) op the Screen kan finaal een reactie veroorzaken in de amygdala in het brein. Deze respons veroorzaakt een onevenwicht in de chemische stoffen en hormonen in het systeem. De adrenalineklieren produceren adrenaline en uiteindelijk cortisol. Dit zijn exact de stoffen die in hoge of abnormale mate worden teruggevonden bij een zieke cliënt.

We geloven dat het mogelijk en eerder zelfs waarschijnlijk is dat het brein beïnvloed wordt door de EMI op the Screen hetgeen resulteert in chemisch onevenwicht, wat op zijn beurt leidt tot ziektes. Dit onbewust patroon ligt binnen het werkingsveld van “the  Screen”.

Wij als Body Mind Workers realiseren ons dat deze onbewuste EMI een vlucht-, angst-,  of verstijfrespons veroorzaken in de amygdala, resulterend in de productie van overvloedige hoeveelheden nor-adrenaline en cortisol. Op hun beurt leiden die tot de stressresponse zoals uitvoerig beschreven in onderstaande link.https://bodymindworkers.com/hudson-mind-theory-part-1/. Wij geloven dat de scherm de plaats is waar onze geest leeft. Tot nu toe is er niemand dat er wetenschappelijk kan bevestigen waar de geest leeft. HMT is verder gevalideerd door Dirk De Meijer.https://www.yourbrilliantfutureherenow.com/consciousness-doesnt-reside-in-the-brain/

Afbeelding door Matt Hudson

Wanneer wij deze onbewuste respons nu onderbreken door de methodes aangeleerd door Hudson, zal de amygdala niet langer opspelen en wordt ze inactief. Dit betekent dat we niet langer overvloedig chemische stoffen aanmaken welke voordien veroorzaakt werden door die stress respons. Deze onderbreking van “the Screen” is permanent en de meeste cliënten verklaren dat ze zich onmiddellijk lichter voelen, alsof een gewicht van hun schouders is gevallen en ze makkelijker kunnen ademen. Wat ik regelmatig zie, is dat de cliënt vaak een diepe adem neemt na de interventie. Wij geloven dat de verklaring hiervoor is, is dat de amygdala terug in evenwicht is.

Ze kunnen onmogelijk hun vorige ongemak, angst of pijn opnieuw oproepen. Deze interventie wordt gebruikt door vele deskundigen die allemaal dezelfde respons en herstel rapporteren, dag na dag.

De verschillende aandoeningen die ik persoonlijk behandeld heb met deze interventie zijn:

 • Depressie
 • Hersenschudding
 • Burnout
 • Stress
 • Angst
 • Anorexia
 • Insomnia
 • Paniekaanvallen
 • Fibromyalgie
 • CVS
 • ME
 • Whiplash
 • Nekpijn
 • Rugpijn
 • PSTD
 • Migraine
 • Hooikoorts
 • Sportblessures
 • Verteringsproblemen
 • Huidaandoeningen
 • Menopauze symptomen
 • Alle soorten chronische pijn
 • Kniepijn en nog veel meer….

Onze interpretatie en gebruik van the Screen kan gecorreleerd  worden aan de inhoud van dit artikel https://www.goodreads.com/work/quotes/26542319-the-body-keeps-the-score-brain-mind-and-body-in-the-healing-of-trauma?page=4 waar de auteur verklaart hoe Brodmann’s gebied 19 in de visuele cortex van het brein actief blijft nadat een persoon een trauma heeft gezien of  ervaren. Dit valideert Hudson’s Screen theorie dat de cliënt nog steeds onbewust iets ziet (EMI). Anders is er geen plausibele verklaring voor het actief blijven van Brodmann’s gebied 19 zoals men heeft kunnen verifiëren op een CT scan. Mijn hoop is dat we in de toekomst de kans krijgen om deze theorie te valideren door medische beeldvorming te gebruiken voor en na een HMP© interventie bij cliënten met Post Traumatic Stress Disorder (PSTD). Op dit moment krijgen we onze validatie door getuigenissen van echte cliënten, welke u hier kan lezen. (link testimonials)

Deze animaties kunnen je helpen om mijn persoonlijke kijk op hoe de geest werkt te begrijpen: